Снимка на документи върху работна маса

Проекти

Топографски план

Топографски план (изображение)

Отстраняване на явна фактическа грешка

Отстраняване на явна фактическа грешка (изображение)

Изменение на план за регулация

Изменение на план за регулация (изображение)

Организация на движението

Организация на движението (изображение)

Картограма на земните маси

Картограма на земните маси (изображение)

Геодезическо заснемане – фасада

Геодезическо заснемане – фасада (изображение)

Отстраняване на непълнота или грешка

Отстраняване на непълнота или грешка (изображение)

Изменение на план за регулация

Изменение на план за регулация (изображение)

Организация на движението

Организация на движението (изображение)

Картограма на земните маси

Картограма на земните маси (изображение)

Топографски план

Топографски план (изображение)

Разделяне на поземлен имот

Разделяне на поземлен имот (изображение)