Колаж с човек и сгради

Услуги

Фирма „ГИС-ИНФРА“ ЕООД извършва комплексни услуги, свързани с предпроектното проучване, градоустройственото планиране и инвестиционното проектиране. Екипът ни работи без почивни дни. Стремим се да предоставяме нашите услуги качествено, в максимално кратки срокове и на конкурентни цени. Фирмата развива своята дейност на територията на цялата страна. Предлагаме тясно специализирани услуги в следните направления:

  • Геодезия и картография
  • Кадастър и регулации
  • Пътно проектиране
  • Земеделски земи

Геодезия и картография

Кадастър и регулации

Пътно проектиране

Земеделски земи