Снимка на документи върху работна маса

Проекти

Вертикална планировка

Вертикална планировка (изображение)

Изчисляване обема на земни работи

Изчисляване обема на земни работи (изображение)

Проект за изменение на кад. карта

Проект за изменение на кад. карта (изображение)

Урегулиране на земеделска земя

Урегулиране на земеделска земя (изображение)

Временна организация на движението

Временна организация на движението (изображение)

Вертикална планировка

Вертикална планировка (изображение)

Топографски план

Топографски план (изображение)

Проект за изменение на кад. карта

Проект за изменение на кад. карта (изображение)

Разделяне на поземлен имот

Разделяне на поземлен имот (изображение)

Временна организация на движението

Временна организация на движението (изображение)

Вертикална планировка

Вертикална планировка (изображение)

Геодезическо заснемане

Геодезическо заснемане (изображение)